Connectivity Services

De verbindende factoren tussen locaties en de cloud platvormen zijn de connectiviteitsdiensten. Deze diensten maken de brug tussen gebruiker en ICT-omgeving. Onze hoogwaardige infrastructuur wordt ook ingezet voor het realiseren van hoge beschikbaarheid en uitwijkvoorziening naar een tweede of derde locatie.

Mogen we u ook ondersteunen met onze cloud services?

Sterk en betrouwbaar door een vast netwerk van partners